Sint Gummarus Café Logo

Gummi's Houserules 

Welkom bij Sint Gummarus Café!
We hebben enkele huisregels opgesteld om uw bezoek voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.
Omdat we wel eens vragen krijgen waarom we  soms strikt zijn, voorzien we u graag van wat extra uitleg:


💁 Wij nemen bestellingen aan de bar of via de qr-codes op de tafel

Wij maken graag een uitzondering voor indien je slecht te been bent en niet door iemand aan je tafel geholpen kan worden.


💁 Boter bij de vis of bills bij de pils

👉Wij nemen de betaling altijd bij de bestelling, we werken niet met rekeningen of poef. 

💁 Wij serveren geen Alcohol onder de wettelijke toegestane leeftijdsgrens!
👉
Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan wie jonger is dan zestien jaar. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0,5% vol., onder andere bier, wijn, …

Sterkedrank mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan min-achttienjarigen.Vermits cocktails en mixdranken zoals breezers sterke drank bevatten, mogen ze evenmin worden verkocht of gratis uitgedeeld aan minderjarigen.

Van elke persoon die alcohol wil kopen, mag gevraagd worden zijn/haar leeftijd aan te tonen.


💁  Tafels hebben een vaste plek en mag je niet verhuizen of bij elkaar plaatsen.
Ben je met een grotere groep maak de cirkel dan een beetje groter of zet je met zijn allen gezellig wat dichter bij elkaar aan 1 tafeltje.
👉
Ons terras is ontworpen om altijd vlot toegankelijk te zijn wanneer de tafels op hun uitgemeten plek staan.
Als tafels worden verplaatst, ontstaat er vaak geen ruimte meer om ze terug te zetten, omdat andere tafels dan ook verplaatst worden. Met ons QR-bestelsysteem is het immers van belang dat onze tafels hun vaste plek hebben.
Daarnaast zorgt deze structuur ervoor dat we tijdens drukte voldoende ruimte hebben voor buggy’s, huisdieren en rolstoelgebruikers. Bovendien kunnen we op deze manier tijdens piekmomenten alle stoelen bezetten in plaats van een tekort aan tafels en ongebruikte stoelen te hebben. Dit verhoogt ook het rendement van ons terras. Deze regel hanteren we eveneens ook op rustigere momenten omdat op een doorsnee dag, de rustigere momenten en de drukkere momenten elkaar meermaals ontmoeten. 


💁 De Gummi is er voor iedereen en is niet te privatiseren of te reserveren

👉 Bij Gummarus is het altijd gezellig samenkomen!

Reserveren doen we niet,
maar wij hebben heel wat plaatsen die snel roteren.

Je hebt dus altijd heel snel plek om samen het glas te heffen.💁 Roken en vapen  is verboden in alle gesloten ruimtes alsook is een klein deeltje van ons terras rookvrij

👉Het stukje rookvrij terras is er gekomen in navolging van een ventilatieplan waarbij we zuivere lucht voor de binnenruimte aantrekken aan de gevelzijde van ons gebouw. gelieve deze regels te respecteren er rest genoeg rookvriendelijke ruimte voor de rokers.


💁 Respecteer elkaar, onze mensen en onze buren. 

👉Respecteer alstublieft elkaar, onze medewerkers en onze buren.
Houd rekening met nachtelijke rust van onze buren en voorkom overbodige lawaaioverlast. 
Samen zorgen we voor een aangename sfeer voor iedereen!


Bedankt voor uw begrip en medewerking.
Geniet van uw tijd bij Sint Gummarus Café!